Emre Köprülü, Ergene Için Araştırma Komisyonu Istedi
reklam
04 Aralık 2011
Emre Köprülü, Ergene Için Araştırma Komisyonu Istedi

Emre Köprülü, Ergene Için Araştırma Komisyonu Istedi

Ergene Nehri’ndeki kirliliğinin boyutları ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Emre Köprülü; “Ergene Nehri, zehir saçmaktadır” dedi.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Tekirdağ Milletvekili ve TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Çevre Komisyonu Üyesi Emre Köprülü ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede; “Yıldız Dağları’ndan doğup Meriç Nehri’ne kadar yaklaşık 300 km. boyunca bütün Trakya’yı kateden Ergene Nehri, son yıllarda giderek artan yoğun kirliliği sebebiyle sürekli gündeme gelmektedir.  Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illeri ve bunlara bağlı ilçelere ait yerleşim alanlarını kapsayan bölgede yer alan Ergene Nehri’nin çevresinde, 1 milyonu aşkın insan yaşamaktadır. Yine, Trakya bölgesinde sanayileşmenin en yoğun olduğu bölge burasıdır. 90’lı yıllarda kirlenmenin arttığı uzmanlarca tespit edilen Ergene Nehri’nin bugün itibariyle yararlı kullanımı ortadan kalktığı gibi telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmıştır. Nehrin su kalitesi ise, “çok kirli su” olan hiçbir durumda kullanılmayacak 4. sınıf su niteliğindedir. Ergene’de; kurşun, civa, kadmiyum, kobalt, bakır, gibi ağır metaller ve arsenik gibi sayısız kimyasal maddeler de tespit edilmiştir. Binden fazla fabrikanın çevrelediği Trakya’ya hayat veren Ergene Nehri, artık kendi renginde akmadığı gibi zehir saçmaktadır.

Dolayısıyla, sorun sadece su kirliliği değildir. Toprak ve o toprakta yaşayan canlılar su kirliliğinden payını almaktadır. Kirlilik nedeniyle çevrede kanser vakalarının arttığı ve ölümler yaşandığı bilimsel araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Bölgede tarım çok önemli olup yörede en fazla ekilen ürünler buğday, ayçiçeği, pirinç, şekerpancarı, mısır, çeltik, kabak çekirdeği ve sebzedir. Tarım da bu kirlilikten yoğun olarak etkilenmektedir. Tüm Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin % 63’ü, pirinç üretiminin % 44’ü, buğdayın % 10’unun bu bölgede gerçekleştiği düşünüldüğünde sorunun sadece Trakya’nın sorunu olmadığı da anlaşılacaktır.

Ergene Nehri kirliliği üzerinde; siyasiler, bilim adamları, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları aynı uyarıları yapmakta ve acilen önlem alınmasını sürekli dile getirmektedir. Konu siyasetin ve siyasi bakışın dışında bir konudur. Bölgede yaşayan ve kirlilikten etkilenen insanlarımızın ve çocuklarımızın hangi siyasi partili oldukları hiç önemli değildir. Yöneticilik ve devlet adamlığı budur. Ancak başta Başbakan Erdoğan olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ergene konusunda yaptıkları açıklamalarda kamuoyunu yanıltarak Ergene nehri üzerindeki tüm belediyelerin CHP’li olduğunu iddia ederek kirlilikten dolayı CHP’li belediyeleri suçlamaktadırlar. Fakat bölgede yer alan Belediyeler farklı partilerden olmakla birlikte, sorun çok su kullanımına dayalı hızlı ve kontrolsüz sanayidir. Bunun kirlilikten başka bir sonucu da Trakya’nın yer altı sularını da tüketmesidir. (450 m seviyesinde) Durum bu kadar vahimken soruna ayrımcılık yaparak yaklaşmak bu derece vahim tablodan siyasi rant sağlamaya çalışmak kabul edilmez bir davranıştır.

Konunun daha etkin, bilimsel ve çağdaş çalışmalarla ele alınması gerekmektedir. Bu sebeple başta Trakya olmak üzere Türkiye içinde önemi büyük olan Ergene Nehri’ndeki kirlilik siyasi malzeme yapılmayacak kadar ciddi bir yaradır.

Bu nedenlerden ötürü, Ergene Nehri’ndeki kirliliğin boyutlarını tüm yönleriyle ortaya koymak ve alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla Anayasa’nın 98, içtüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını saygıyla arz ederiz” ifadelerine yer verildi.
Editör : Tuğberk Erdem
1626 Okunma
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu