Barışı ve Yaşamı Savunmaya Devam Edeceğiz!
reklam
14 Mayıs 2019
Barışı ve Yaşamı Savunmaya Devam Edeceğiz!

Barışı ve Yaşamı Savunmaya Devam Edeceğiz!

Trakya Tabip Odaları tarafından hazırlanan basın bildirisini yayınlayan Tekirdağ Tabip Odası, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle açılan davanın 3’üncü duruşmasında, TTB Merkez Konseyi’nin 11 üyesine verilen hapis cezasını kınadı.

Tekirdağ Tabip Odası, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle açılan davanın 3 Mayıs 2019 tarihindeki 3’üncü duruşmasında, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 11 üyesine verilen hapis cezasını kınadı. Trakya Tabip Odaları tarafından hazırlanan ve Tekirdağ Tabip Odası tarafından yayınlanan ortak basın bildirisinde, şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası’na göre; Sağlık, ‘Yalnızca hastalık veya sakatlığın bulunmaması demek olmayıp; aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur.’ Halk sağlığı açısından ise sağlık, kişilerin sosyal ve ekonomik olarak üretken bir yaşam sürebilmesi için gerekli mutlak bir durum ve haktır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Anayasa’mızın 135’inci Maddesi’ne dayanarak 1953 yılında 6013 Sayılı Yasa’ya dayalı kamu kurumu niteliğinde kurulmuş bir meslek kuruluşudur. Yarım yüzyılı aşkın bir mücadele birikimine sahiptir. Türk Tabipleri Birliği kuruluşundan bu yana evrensel hekimlik ve hukuk ilkeleri, insan hakları, evrensel ahlaki ve vicdani değerleri kendisine ilke edinen bir kurumdur. Dünya Tabipler Birliği’nin 2017 yılında aldığı kararlar doğrultusunda; ‘Hekimler, siyasetçilerin, hükümetlerin ve yetki sahibi kesimlerin, silahlı çatışmayla ilgili aldıkları kararların sonuçlarını farkına varmalarını sağlamak ve savaşın her zaman en son çare olması gerektiği konusunda uyarmak için çalışmalıdır.’ denilmektedir. TTB, hekimlik mesleki ilkeleri ve etik kuralları çerçevesinde, daha önceden de birçok defa şiddetin ve terörün her türlüsüne karşı olduğunu, insan hayatının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etmiştir. Bu tutarlı duruşu ve ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!’ başlıklı hekimliğin binlerce yıllık ve evrensel değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklaması nedeniyle hedef haline getirilmiştir. Son olarak TTB’nin ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!’ açıklaması nedeniyle açılan davanın 3 Mayıs 2019 tarihindeki 3’üncü duruşmasında 10 konsey üyesine 1 yıl 8 ay, 1 üyeye de 3 yıl 3 ay 22 gün hapis verilmiştir.

Hekimler yaşamın önceliğini savunur, hekimler savaşa karşı olur, hekimler barışı savunur. ‘Biz hekimiz, sağlıkçıyız, insanların hayatını en sağlıklı biçimde yaşamasını sağlamak bizim birincil görevimizdir. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de yarında savunmaya devam edeceğiz.’

Bizler Trakya Tabip Odaları olarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri gibi ‘savaşın insan eliyle yaratılmış, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu’ söylüyoruz. Barışın sağlığın ön koşulu olduğunu belirterek barışı, yaşamı ve halk sağlığını savunmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.”
Editör : Tuğberk Erdem
467 Okunma
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu