Dikkat! “Tarla” Vasıflı Araziler, “Arsa” Diye Satılıyor!
reklam
16 Kasım 2019
Dikkat! “Tarla” Vasıflı Araziler, “Arsa” Diye Satılıyor!

Dikkat! “Tarla” Vasıflı Araziler, “Arsa” Diye Satılıyor!

Seymen, Önerler, Sarılar ve Şahpaz mahallelerindeki tarla vasıflı araziler üzerindeki değişik metrekarelere isabet eden hisselerin, “Sanki Arsa Vasıflı Arazilermiş Gibi” satıldığını söyleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşları uyardı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçe sınırlarında kalan ve arsa niteliği taşımayan tarımsal araziler üzerinden hisse satışları yapılmasına yönelik uygulamalar ile vatandaşların kandırıldığına dair şifai şikâyetler aldıklarını söyledi. Yaşanan bu durum üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını belirten Başkan Sarıkurt, arsa niteliği bulunmayan arazilerin alım-satımlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

TARLALARIN ONLARCA HİSSEDARI VAR!

Başkan Sarıkurt, yaptığı açıklamada, “İlçemiz sınırlarında Seymen, Önerler, Sarılar ve Şahpaz mahallelerinde tarla vasıflı araziler üzerinde hukuki dayanakları bulunmayan resmi makamlarca onaydan ve hiçbir işlemden geçmemiş tapularda değişik metrekarelere isabet eden hisselerin tacirler tarafından çizilmiş şekiller üzerinden sanki arsa vasıflı arazilermiş gibi satışları yapıldığı vatandaştan gelen bilgilere istinaden öğrenilmiştir. Tarımsal arazi niteliğindeki çok hisseli bu taşınmazlar üzerinde sanki arsa niteliği kazandırılmış gibi, sanki üzerilerine bina yapılabilecekmiş gibi yüzyıla yakın bir süredir onlarca hissedarın maliki olduğu bu taşınmazların hisseleri satılmaktadır.” dedi.

PEŞİNAT ALINIP, SENET İMZALATILIYOR

Başkan Sarıkurt, “Bir arazinin arsa niteliği taşıyabilmesi için öncelikle imar planları içerisinde yapılaşmaya uygun bir vasıfta yer almalıdır. 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve imar planı plan notları gereğince bölünme şartlarına göre ifraz (bölünme) işlemi encümen kararı ve Kadastro Müdürlüğü’nün onayına istinaden Tapu Müdürlüğü’nde yapılan işlemler ile tamamlanması gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan değişik miktarlarda peşinat alınarak bu peşinatla birlikte imzalatılan senetlere istinaden vatandaşımız borçlandırılmaktadır. Bazı bölgelerde tapu devri yapılamadığı ancak bazı bölgelerde ise tapularda hisse devri yapılabildiği beyanlarında bulunulmuştur.” diye konuştu.

YILLARIN BİRİKİMİ, UÇUP GİTMESİN!

Sarıkurt, “Son zamanlarda vatandaşlardan gelen başvurular ile tarım arazilerinin veya plan içerisinde olmakla beraber parselasyon işlemi henüz gerçekleşmemiş taşınmazların da özel parselasyon planına dayalı olarak arsa görünümü verilerek hisse satışı veya birkaç parçaya bölünerek hisseli olarak satışlarının yapılmak istendiği konularında şikâyetler iletilmiş ve bu yönde belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde yerinde tespitlerde bulunmuş ve kanuna aykırı uygulamalar ile ilgili olarak işlemler yapmıştır. Konu ile alakalı olarak internet sitelerinde ve sosyal medyada benzer nitelikli taşınmaz satışı ilanlarının da çokça yer aldığı gözlemlenmiştir. Anayasa’nın 35’inci Maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkı, T.C. vatandaşlarının mülkiyet edinmesini ve bunlar üzerinde tasarruflarını özgürce kullanmalarını sağlamakla birlikte, bu hakların ancak kamu yararı ile birlikte kısıtlanabileceğini de hükme bağlamıştır. Ancak vatandaşlarımızın mülkiyet edinirken edinilen mülkiyetin satıcılar tarafından söylendiği vasıfta olmaması (arsa edindiğini düşünürken tarlada hisse sahibi olması gibi) yani imar planı varmış gibi gösterilip hisseli olarak satışı yapılan tarım arazilerinin arsa görünümü ile satılması, taşınmazın özgürce kullanılmasını engellemektedir. Bu tür olaylar neticesinde kurumumuza yaptıkları başvurularda, yıllarca damla damla yaptıkları birikimlerinin bir hayal uğruna gözlerini kırpmadan düşünmeden harcamaları yolunda satış vaatlerini süsleyerek kandırıldıklarını belirtmişlerdir.” dedi.

NE SATIN ALDIĞINIZI BİLİN!  

Başkan Sarıkurt, “Burada kurumumuzca yapılmak istenen vatandaşlarımızın mülkiyet edinmelerini veya satışını engellemek değil, alan ve satan kişinin vasfın doğru tariflendiği şekilde bu işlemi gerçekleştirmesini sağlamak, gelecek hayalleri ile ileriye dönük yapılanma amacıyla arsa sahibi olmayı isteyen vatandaşlarımızın mağdur olarak yılların birikimini boşa heba etmelerini engellemektir. Hisseli satışlar neticesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için idaremizin İnternet sitesinde ve yerel gazetelerde Başkan Yardımcımız Oktay Çolpan daha önce de bilgilendirme yapmış, konuya dikkat çekmişti. Konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hisseli satışlarda vatandaşın bilgilendirilmesi ve mağduriyetin önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın, mağdur olmaması için alacakları hisse veya taşınmaz hakkında belediyemizin ilgili müdürlüklerinden gerekli bilgilendirmeleri almalarını rica ediyorum.” diye konuştu.
Editör : Tuğberk Erdem
289 Okunma
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu