Kentini Hiçe Sayanları, Halk Da Hiçe Sayacaktır!
reklam
12 Nisan 2012
Kentini Hiçe Sayanları, Halk Da Hiçe Sayacaktır!

Kentini Hiçe Sayanları, Halk Da Hiçe Sayacaktır!

Çorlu Çevre Gönüllüleri Derneği, Karatepe Mevkii’nde yapılması planlanan Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ne ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Yapılan yazılı açıklamada; “Kentini hiçe sayanları, halk da hiçe sayacaktır!” denildi.

Çorlu Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atıf Mutlu’nun imzasını taşıyan açıklamada; “Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Karatepe Mevkii’nde yapılması istenen Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ne ilişkin; 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nce onaylanmıştır. Öyle bir onay ki yapılacak tesisle 50 yıl beraber yaşayarak zehirlenecek olan bölge halkının iradesini temsil eden belediyenin “Ret” kararı hiçe sayılmıştır. Ayrıca;

1.Söz konusu arazi ekili tarım arazisi olduğundan, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince bu araziye “Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim” yatırım izni verilmesi mümkün değildir.

2.Yaşadığımız bölgenin havasını, toprağını, suyunu ve çevresini kirletecek bu tesisin yapılmasında kamu yararı değil, aksine telafisi mümkün olmayan kamu zararı vardır.

3.Ergene nehrinin zehirlenmesine ÇED raporlu fabrikaların sebep olduğu gerçeği ortada iken anılan tesisle ilgili alınan olumlu ÇED raporunun kirliliği önleyeceği düşünülemez. 4.ÇED raporlu fabrikaların ürettiği kirlilik sebebi ile Tekirdağ ili, hava kirliliğinde, 2009 yılında Türkiye ikincisi, 2010 yılında da birinci olmuştur. Bunun sonucu olarak Yulaflı köyünde kanser vakaları ile Çorlu’da solunum yolları hastalıkları artmıştır. Yapılacak tesisin bu hastalıkların artmasına katkıda bulunacağı açıktır.

5.Kurulacak tesisin birinci amacı enerji üretimi olduğu için enerji üretimine yaramayacak katı atıkların bertarafı da söz konusu olmayacaktır.

6.Tesisin hedeflediği enerjinin üretilebilmesi için ihtiyaç duyulacak katı atığın yalnızca Trakya bölgesinden temin edilmesi mümkün görünmemektedir. Bu da Trakya dışından da özellikle enerji üretimini sağlayacak tehlikeli katı atık getirilebileceği anlamına gelmektedir.

7.Bertaraf edileceği iddia edilen katı atıklardan kalacak son atıkların artmasına paralel olarak genişletilecek depolama alanı için verimli tarım arazilerinin işgaline devam edilecektir.

Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı Biz, Çorlu Çevre Gönüllüleri olarak yetkilileri, Anayasa’nın 56’ncı maddesindeki; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” amir hükmünü halk lehine yorumlayarak bu tesisin yapılmasına engel olmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki kentini hiçe sayanları, halk da hiçe sayacaktır” ifadelerine yer verildi. 

Editör : Tuğberk Erdem
1811 Okunma
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu