Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Devam Ediyor
reklam
06 Ocak 2020
Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Devam Ediyor

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Devam Ediyor

Sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, yapılan rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alan kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, “Kurum olarak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında uyguladığımız temel politika başlıklarından biri sosyal güvenlik konularında yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarıdır. 2019 yılı içerisinde ise; Yeni Ekonomi Programı (2019-2021), 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı, Ulusal İstihdam Stratejisi (2017-2019) ve Kurumumuz 2019 Yılı Merkez Eylem Planı’nda sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik birçok faaliyete yer verilmiştir. Bu itibarla 2019 yılı içerisinde yapılacak rehberlik faaliyetlerinin ayrıntılı olarak yer aldığı ‘2019 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı’ hazırlanmıştır. Söz konusu program ile çeşitli dönemlerde belirlenen işyerleri, sendikalar, ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ve basın-yayın kuruluşları rehberlik amacıyla ziyaret edilerek toplumun farklı kesimlerine; sigortalı çalışmanın önemi, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında bilgilendirilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Çünkü kayıt dışı istihdama neden olan en önemli etken, çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleri ve sosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli bilinç seviyesine sahip olmamalarıdır.” dedi.

HER KESİME ZARARI VAR

Alan, “Kayıt dışı çalışma, hem çalışana hem işverene hem de kamuya ciddi zararları mevcut olan bir sorundur. Şöyle ki çalışanlar açısından emeklilik hakkı, malullük aylığı, ölüm aylığı, işsizlik sigortası hakkı, her türlü sağlık ve izin hakları, ücret ve kıdem tazminatı hakkı gibi haklardan yoksun kalınmasına; yapılan denetimler sonucu onları sigortasız çalıştıran işverenler açısından ise idari para cezaları, yararlanılan teşviklerin, hibe, kredi, vergi indirimi gibi avantajlarının durdurulması, iş kazası durumunda ağır idari ve mali yükümlülükler ile karşılaşma, ölçek ekonomilerinden yararlanılamadığından büyüyememe, işyerinde verimliliğin ve motivasyonun azalmasına neden olmaktadır. İki kesime verdiği zararların yanı sıra kamuda ise vergi/prim kaybı, emekli/çalışan dengesinin bozulması, primsiz ödemelerin artması, gelir dağılımının bozulması, ekonomide kurumsallaşmanın azalması gibi zararlara yol açmaktadır.” diye konuştu.

SİGORTA YOKSA NEREYE BAŞVURMALI?

Yaptığı açıklamalara devam eden Alan, “Yukarıda saydığımız zararlardan korunma adına çalışan vatandaşlarımız işe başlamalarının ardından e-devlet üzerinden kimlik numaraları ile sorgulama yaparak; ‘ALO 170’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni arayarak; telefonun kısa mesaj bölümüne ‘P’ boşluk ‘TC Kimlik Numarası’ boşluk ‘Aile Sıra Numarası’ yazıp 5502’ye bütün operatörlerden kısa mesaj göndererek; il ve ilçelerde bulunan tüm sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine başvurarak, sigorta başlangıçlarının yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirler. Şayet sigorta başlangıçları yapılmamış ise yine ‘ALO 170’ iletişim merkezi, sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezi ve ‘CİMER’ yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden şikâyette bulunabilirler.” dedi.

Alan, kayıt dışı istihdamın önlenmesinin yanı sıra söz konusu Rehberlik ve Bilgilendirme Programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile üzerinde durulan bir diğer konunun ise “sahte sigortalılık” ve “sahte işyeri” sorunu olduğunu ifade etti.
Editör : Tuğberk Erdem
108 Okunma
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu