Tamer Dodurka'dan Suç Duyurusu!
reklam
01 Ocak 2012
Tamer Dodurka'dan Suç Duyurusu!

Tamer Dodurka'dan Suç Duyurusu!

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyeleri’nden Prof. Dr. Tamer Dodurka, Yakuplu Köyü’nde bulunan ve etrafa yaydığı koku nedeniyle Çorlu halkının hayatını kâbusa çeviren Angus çiftliğiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tamer Dodurka, yaptığı yazılı açıklamada; “23.08.2011 tarihinde, Avustralya SBS Radyosu, ülkemiz mezbahalarında çekilen bazı görüntüler nedeniyle Avustralya Halkı’nın rahatsız olduğunu, Türkiye’deki Angusların bir bölümünün bu ülkeden yollandığını, ancak böyle bir durum karşısında Angus ihracatının durdurulmasının (2011 Haziran ayında Endonezya’ya yapıldığı gibi) gündeme gelebileceğini ileri sürmüş ve bana “Ülkemizde hayvanlara işkence edilip edilmediği” sorulmuştu. Ben de yetersiz de olsa bir Hayvanları Koruma Yasamız olduğunu, ancak çiftlik hayvanlarının bu kanun kapsamı içersinde olmadığını, yeni çıkacak bazı yönetmeliklerle bir takım düzenlemeler yapılacağını söylemiştim.  İşte bu yönetmeliklerden biri olan “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik” geçtiğimiz hafta, yani 23.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir” dedi.

Basınımız aracılığıyla suç duyurusu

Dodurka; “Şimdiye kadar Çorlu civarındaki bazı çiftliklerin çevre sağlığı bakımından çeşitli tehlikeler oluşturduklarını ve çok geniş bir alana, kötü bir koku yayarak insanların temiz bir çevrede yaşama hakkını ihlal ettiklerini hepimiz basınımızdan öğrenmiştik. Gerek Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri, gerekse de yayınlanan son yönetmelik incelendiğinde bu çiftliklerin yasal olmayan bazı faaliyetlerde bulundukları anlaşılmaktadır. Bu yönetmeliğe göre:

Madde 9-(1) Çiftlik hayvanlarının hareket özgürlüğü, hayvanın türünü dikkate alarak ve edinilen tecrübeye ve bilimsel bilgilere uygun olarak, hayvanda gereksiz yere acı veya yaralanmaya neden olacak şekilde kısıtlanmaz. Oysaki bu çiftliklerde hayvanların, bulunduğu ortamdaki dışkı batağı içersinde hareket özgürlükleri kısıtlanmakta ve ayaklarında pişik tarzında yaralar oluşmaktadır.

Madde 10-(3) Çiftlik hayvanlarının bulunduğu işletmeler, alet ve donanım çapraz bulaşmayı ve hastalık taşıyıcı organizmaların oluşmasını engellemek amacıyla, düzgün bir şekilde temizlenip dezenfekte edilir. Dışkı, idrar ve yem artıkları ile saçılmış yemler kokuyu asgariye indirgemek, sinek veya kemirgenler için cazip olmasını engellemek amacıyla gerekli sıklıklarda temizlenir. Oysa bu tarz çiftliklerde dışkı, idrar ve yem artıklarının yeterince temizlenmediği, hava koşullarına göre bazen kilometrelerce geniş bir alana saçılan dayanılmaz kokudan gayet iyi anlaşılmakta ve başka bir ispat vesilesine gerek kalmamaktadır. Bu kokuyla ilgili birçok haber geçen haftalarda yerel basınımızda yer almıştır.

Madde 10-(4) Yatma alanının rahat ve temiz olması gerekir. Hayvanların tür ve yaşlarına uygun altlıklar temin edilir. Bu hayvanların kendi dışkıları üzerinde yatmak zorunda kaldıkları yine bu kokudan gayet iyi bir şekilde anlaşılmaktadır.

Madde 31-(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.

Sonuç olarak, çevreye yayılan kokudan rahatsız olan bir vatandaş sıfatıyla koku yayan çiftliklerin 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 9’da belirtilen “Kokuya sebep olanlar, koku emisyonlarının önlenmesine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür” hükmüne ve 23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümlerine uymadıkları konusunda, basınımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyor ve yetkililerin harekete geçmesini talep ediyorum” dedi.

Editör : Tuğberk Erdem
1857 Okunma
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu